ADVOKÁTSKA   KANCELÁRIA       ~       LAW FIRM       ~       RECHTSANWALTSKANZLEI
P E C H O  &  P A R T N E R S
Verejné právo
Poskytujeme komplexnú právnu pomoc a poradenstvo pri verejnom obstarávaní, hospodárskej súťaži, ako aj vo vzťahu k správnemu právu a k právnym predpisom v oblasti stavebníctva a energetiky.

Poskytujeme právne poradenstvo pre subjekty štátnej správy, orgány miestnej samosprávy a mimovládne organizácie.

Zúčastnili sme sa aktívne na tvorbe zákonov a máme cenné skúsenosti s prípravou návrhov právnych predpisov a ich pripomienkovaním v legislatívnom procese.

V prípade Vášho záujmu o bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.Služby
Právnici
Pro bono
Spoločensky zodpovedné podnikanie je od začiatku existencie našej advokátskej kancelárie našim kontinuálnym záväzkom správať sa pri poskytovaní právnych služieb eticky a prispievať k zlepšovaniu kvality života jednotlivca, rodiny, komunity, spoločnosti ako celku. [viac...]
Kontakt
Nitra • Piaristická 2
Bratislava • Bajkalská 9
Senica • Hollého 1315


JUDr. Ing. Branislav Pecho, PhD.
Advokát
Mobil: +421 903 693 003
E-mail: pecho@pechopartners.sk
E-mail: office@pechopartners.sk
[... viac informácií]