ADVOKÁTSKA   KANCELÁRIA       ~       LAW FIRM       ~       RECHTSANWALTSKANZLEI
P E C H O  &  P A R T N E R S
Konkurz a reštrukturalizácia
Poskytujeme poradenstvo a zastupovanie pre likvidátorov obchodných spoločností, pre podniky v ťažkostiach ale aj pre veriteľov, ktorí chcú účinne ochrániť svoje práva.

Máme bohaté skúsenosti so zastupovaním veriteľov pri efektívnom a rýchlom uspokojení ich pohľadávok, s realizáciou zabezpečovacích inštitútov a so zastupovaním vo všetkých typoch konkurzných a likvidačných konaní a pri reštrukturalizácii.

Disponujeme hlbokými znalosťami insolvenčných právnych predpisov a vieme preto poskytnúť dlžníkom kvalifikovanú právnu pomoc pri riešení ich platobných ťažkostí.

V prípade Vášho záujmu o bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.Služby
Právnici
Pro bono
Spoločensky zodpovedné podnikanie je od začiatku existencie našej advokátskej kancelárie našim kontinuálnym záväzkom správať sa pri poskytovaní právnych služieb eticky a prispievať k zlepšovaniu kvality života jednotlivca, rodiny, komunity, spoločnosti ako celku. [viac...]
Kontakt
Nitra • Piaristická 2
Bratislava • Bajkalská 9
Senica • Hollého 1315


JUDr. Ing. Branislav Pecho, PhD.
Advokát
Mobil: +421 903 693 003
E-mail: pecho@pechopartners.sk
E-mail: office@pechopartners.sk
[... viac informácií]