ADVOKÁTSKA   KANCELÁRIA       ~       LAW FIRM       ~       RECHTSANWALTSKANZLEI
P E C H O  &  P A R T N E R S
Zaručený elektronický podpis
Pri poskytovaní služieb našou advokátskou kanceláriou zabezpečujeme klientom úsporu ich nákladov, úsporu súdnych a správnych poplatkov, ako aj úsporu času a komfort pri realizácii rôznych obchodných transakcií a pri komunikácii s orgánmi štátnej správy a samosprávy, finančnou správou, daňovými úradmi, živnostenskými úradmi, správou katastra a súdmi.

Naša advokátska kancelária od začiatku jej fungovania dôsledne vníma tempo zmien a sleduje najmodernejšie spôsoby poskytovania právnych služieb a bezprostredne nastúpila trend elektronizácie a digitalizácie a preto pri poskytovaní právnych služieb využíva zaručený elektronický podpis, ktorý klientom šetrí čas a zabezpečí značnú úsporu na súdnych poplatkoch napríklad pri zakladaní obchodných spoločností a ich zmenách v Obchodnom registri Slovenskej republiky, na správnych poplatkoch za návrh na vklad do Katastra nehnuteľností a súvisiacich notárskych poplatkoch.

Zaručený elektronický podpis je rovnocenným inštitútom k vlastnoručnému úradne osvedčenému podpisu, pričom ide o rovnocennosť nielen teoretickú, ale najmä praktickú, nakoľko stále viac orgánov verejnej správy dokáže prijímať podania podpísané zaručeným elektronickým podpisom, pričom ide o veľmi rýchly, efektívny a lacný spôsob oficiálnej úradnej komunikácie bez potreby osobnej návštevy príslušných úradov.

Výhody zaručeného elektronického podpisu


• úspora nákladov, súdnych a správnych poplatkov pri realizácii obchodných transakcií a pri komunikácii s orgánmi štátnej správy a samosprávy, finančnou správou, daňovými úradmi, živnostenskými úradmi, správou katastra a súdmi.
• úspora nákladov pri overovaní podpisov a fotokópii listín predkladaných pri komunikácii s orgánmi štátnej správy a samosprávy, finančnou správou, daňovými úradmi, živnostenskými úradmi, správou katastra a súdmi.
• úspora času pri komunikácii s orgánmi štátnej správy a samosprávy, finančnou správou, daňovými úradmi, živnostenskými úradmi, správou katastra a súdmi.
• efektívna, rýchla, flexibilná a komfortná komunikácia s orgánmi štátnej správy a samosprávy, finančnou správou, daňovými úradmi, živnostenskými úradmi, správou katastra a súdmi.


Služby
Právnici
Pro bono
Spoločensky zodpovedné podnikanie je od začiatku existencie našej advokátskej kancelárie našim kontinuálnym záväzkom správať sa pri poskytovaní právnych služieb eticky a prispievať k zlepšovaniu kvality života jednotlivca, rodiny, komunity, spoločnosti ako celku. [viac...]
Kontakt
Nitra • Piaristická 2
Bratislava • Bajkalská 9
Senica • Hollého 1315


JUDr. Ing. Branislav Pecho, PhD.
Advokát
Mobil: +421 903 693 003
E-mail: pecho@pechopartners.sk
E-mail: office@pechopartners.sk
[... viac informácií]