ADVOKÁTSKA   KANCELÁRIA       ~       LAW FIRM       ~       RECHTSANWALTSKANZLEI
P E C H O  &  P A R T N E R S
Mgr. Marcel Suchý
Senior právnik advokátskej kancelárie. Je absolventom Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, kde v roku 2012 získal v magisterskom študijnom programe Právo a právna veda, obor Právo, titul magister.

Od februára 2012 pôsobil ako vedúci právneho oddelenia najväčšieho výrobcu priemyselných a kancelárskych svietidiel v strednej a východnej Európe, kde nadobudol bohaté skúsenosti v oblasti obchodného práva s medzinárodným prvkom, pracovného práva a práva duševného vlastníctva.

Vo svojej praxi sa zameriava najmä na obchodné právo, občianske právo, problematiku nekalej súťaže, právo duševného vlastníctva a súdne spory. Ovláda anglický jazyk.

Profesná prax:
LexReal s.r.o. (2010 – 2012)
OMS, spol. s r.o. (2012 – 2014)


Senica • Hollého 1315, 905 01 Senica
e-mail: suchy@pechopartners.sk
Služby
Právnici
Pro bono
Spoločensky zodpovedné podnikanie je od začiatku existencie našej advokátskej kancelárie našim kontinuálnym záväzkom správať sa pri poskytovaní právnych služieb eticky a prispievať k zlepšovaniu kvality života jednotlivca, rodiny, komunity, spoločnosti ako celku. [viac...]
Kontakt
Nitra • Piaristická 2
Bratislava • Bajkalská 9
Senica • Hollého 1315


JUDr. Ing. Branislav Pecho, PhD.
Advokát
Mobil: +421 903 693 003
E-mail: pecho@pechopartners.sk
E-mail: office@pechopartners.sk
[... viac informácií]