ADVOKÁTSKA   KANCELÁRIA       ~       LAW FIRM       ~       RECHTSANWALTSKANZLEI
P E C H O  &  P A R T N E R S
Dane
Poskytujeme poradenstvo pre domácich i zahraničných klientov k daňovej problematike, najmä vo vzťahu k zdaňovaniu právnických a fyzických osôb v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky a Európskej únie.

Máme skúsenosti pri poskytovaní poradenstva a so zastupovaním klientov v konaniach vedených príslušnými daňovými úradmi a v správnom konaní pred súdmi.

Pripravíme analýzu a navrhneme Vám optimalizáciu firemnej štruktúry a Vašej dokumentácie k akýmkoľvek transakciám z hľadiska súladu s platnými daňovými zákonmi a predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie.

V prípade Vášho záujmu o bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.Služby
Právnici
Pro bono
Spoločensky zodpovedné podnikanie je od začiatku existencie našej advokátskej kancelárie našim kontinuálnym záväzkom správať sa pri poskytovaní právnych služieb eticky a prispievať k zlepšovaniu kvality života jednotlivca, rodiny, komunity, spoločnosti ako celku. [viac...]
Kontakt
Nitra • Piaristická 2
Bratislava • Bajkalská 9
Senica • Hollého 1315


JUDr. Ing. Branislav Pecho, PhD.
Advokát
Mobil: +421 903 693 003
E-mail: pecho@pechopartners.sk
E-mail: office@pechopartners.sk
[... viac informácií]