ADVOKÁTSKA   KANCELÁRIA       ~       LAW FIRM       ~       RECHTSANWALTSKANZLEI
P E C H O  &  P A R T N E R S
Nehnuteľnosti a development
Poskytujeme komplexné právne služby pre vlastníkov nehnuteľností a investorov, pokrývajúce kúpu a predaj nehnuteľností, nájom a leasing nehnuteľností, vrátane prípravy stavebných a developerských projektov.

Zúčastníme sa s Vami na rokovaní s bankami a finančnými inštitúciami pri zabezpečovaní financovania Vašich projektov.

Zastúpime Vás pri majetkovom vysporiadaní nehnuteľností, vrátane konania pred správou katastra a inými príslušnými správnymi orgánmi.

Pomáhame investorom pri územnom a stavebnom konaní, ako aj pri posudzovaní vplyvov projektu na životné prostredie (EIA).

Máme skúsenosti s poskytovaním poradenstva pre investorov a developerov pri príprave projektov na výstavbu komerčných či obytných nehnuteľností, vrátane greenfield či brownfield projektov.

S nami kúpite alebo postavíte továrne, administratívne centrá, bytové a polyfunkčné domy, či zelenú lúku na ktorej budete realizovať svoje zámery.

Vypracujeme kúpne zmluvy, zmluvy o prevode vlastníctva, nájomné zmluvy, leasingové zmluvy, záložné zmluvy, zmluvy o zabezpečovacom prevode práva, zmluvy o zriadení vecných bremien a opčných práv na nehnuteľnosti.

V prípade Vášho záujmu o bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.Služby
Právnici
Pro bono
Spoločensky zodpovedné podnikanie je od začiatku existencie našej advokátskej kancelárie našim kontinuálnym záväzkom správať sa pri poskytovaní právnych služieb eticky a prispievať k zlepšovaniu kvality života jednotlivca, rodiny, komunity, spoločnosti ako celku. [viac...]
Kontakt
Nitra • Piaristická 2
Bratislava • Bajkalská 9
Senica • Hollého 1315


JUDr. Ing. Branislav Pecho, PhD.
Advokát
Mobil: +421 903 693 003
E-mail: pecho@pechopartners.sk
E-mail: office@pechopartners.sk
[... viac informácií]