ADVOKÁTSKA   KANCELÁRIA       ~       LAW FIRM       ~       RECHTSANWALTSKANZLEI
P E C H O  &  P A R T N E R S
Súdne spory
Poskytujeme kvalifikované právne poradenstvo a zastupovanie fyzických aj právnických osôb (na strane žalobcu či žalovaného) v súdnych konaniach.

Dôsledne analyzujeme právny spor pred jeho začatím ako aj v jeho priebehu z pohľadu efektívnej a hospodárnej ochrany práv klienta.

Disponujeme hlbokými znalosťami súdnej praxe a príslušnej judikatúry, vrátane aplikácie záväzných noriem európskeho práva.

Riešime aj špecializované súdne spory týkajúce sa ochrany osobnosti, priemyselného vlastníctva, nekalej súťaže a zložité obchodné spory.

Máme skúsenosti s rýchlym a efektívnym výkonom (exekúciou) súdnych rozhodnutí.

V prípade Vášho záujmu o bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.Služby
Právnici
Pro bono
Spoločensky zodpovedné podnikanie je od začiatku existencie našej advokátskej kancelárie našim kontinuálnym záväzkom správať sa pri poskytovaní právnych služieb eticky a prispievať k zlepšovaniu kvality života jednotlivca, rodiny, komunity, spoločnosti ako celku. [viac...]
Kontakt
Nitra • Piaristická 2
Bratislava • Bajkalská 9
Senica • Hollého 1315


JUDr. Ing. Branislav Pecho, PhD.
Advokát
Mobil: +421 903 693 003
E-mail: pecho@pechopartners.sk
E-mail: office@pechopartners.sk
[... viac informácií]