ADVOKÁTSKA   KANCELÁRIA       ~       LAW FIRM       ~       RECHTSANWALTSKANZLEI
P E C H O  &  P A R T N E R S
Obchodné právo
Poskytujeme komplexnú právnu pomoc pri získavaní potrebných oprávnení (licencií), pri zakladaní a registrácii obchodných spoločností, rôznych organizácií a spoločných podnikov, ako aj pri zmenách kapitálovej štruktúry, pri rozdeľovaní alebo zlučovaní obchodných spoločností.

Zastúpime Vás v konaniach na živnostenských úradoch, pred obchodným registrom a na iných ústredných či miestnych orgánoch štátnej správy.

Máme skúsenosti s riešením všetkých otázok súvisiacich s firemnými záležitosťami. Vypracujeme stanovy, zakladateľské dokumenty, spoločenské zmluvy, zriaďovacie listiny, akcionárske zmluvy a iné korporátne dokumenty.

Sme pripravení pomôcť Vám pri príprave a organizácii valných zhromaždení, vrátane vyhotovenia potrebných dokumentov.

Poskytneme Vám právny audit s návrhom optimalizácie firemných štruktúr z hľadiska efektívneho zabezpečovania Vašich podnikateľských aktivít.

V prípade Vášho záujmu o bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.Služby
Právnici
Pro bono
Spoločensky zodpovedné podnikanie je od začiatku existencie našej advokátskej kancelárie našim kontinuálnym záväzkom správať sa pri poskytovaní právnych služieb eticky a prispievať k zlepšovaniu kvality života jednotlivca, rodiny, komunity, spoločnosti ako celku. [viac...]
Kontakt
Nitra • Piaristická 2
Bratislava • Bajkalská 9
Senica • Hollého 1315


JUDr. Ing. Branislav Pecho, PhD.
Advokát
Mobil: +421 903 693 003
E-mail: pecho@pechopartners.sk
E-mail: office@pechopartners.sk
[... viac informácií]