ADVOKÁTSKA   KANCELÁRIA       ~       LAW FIRM       ~       RECHTSANWALTSKANZLEI
P E C H O  &  P A R T N E R S
Právnici
Sme kvalifikovaní a špecializujeme sa na jednotlivé právne a ekonomické oblasti a preto disponujeme hlbokými znalosťami právneho a podnikateľského prostredia a bohatými skúsenosťami z obchodnej praxe.

Zúčastnili sme sa na riešení viacerých projektov, spolupracovali sme pri významných obchodných transakciách, aktívne sme sa podieľali na tvorbe legislatívy a naše skúsenosti a znalosti vieme využiť vo Váš prospech.

Sme pripravení poskytnúť Vám odborné poradenstvo pri komplexnom zhodnotení právneho, ekonomického, daňového a účtovného hľadiska prípadu. Navrhneme Vám optimálnu štruktúru Vášho podnikateľského zámeru, obchodnej transakcie či najefektívnejšie riešenie Vašej otázky.

Neustále sa vzdelávame a zdokonaľujeme, najmä aktívnou účasťou na odborných seminároch a konferenciách, sme členmi viacerých odborných a profesijných organizácií.


JUDr. Ing. Branislav Pecho, PhD.      JUDr. Ján Kaščák      JUDr. Ladislav Mášik, LL.M.      Mgr. Marcel SuchýSlužby
Pro bono
Spoločensky zodpovedné podnikanie je od začiatku existencie našej advokátskej kancelárie našim kontinuálnym záväzkom správať sa pri poskytovaní právnych služieb eticky a prispievať k zlepšovaniu kvality života jednotlivca, rodiny, komunity, spoločnosti ako celku. [viac...]
Kontakt
Nitra • Piaristická 2
Bratislava • Bajkalská 9
Senica • Hollého 1315

JUDr. Ing. Branislav Pecho, PhD.
Advokát
Mobil: +421 903 693 003
E-mail: pecho@pechopartners.sk
E-mail: office@pechopartners.sk
[... viac informácií]