ADVOKÁTSKA   KANCELÁRIA       ~       LAW FIRM       ~       RECHTSANWALTSKANZLEI
P E C H O  &  P A R T N E R S
Pracovnoprávne vzťahy
Poskytujeme poradenstvo pokrývajúce všetky aspekty pracovnoprávnych vzťahov a disponujeme praktickými vedomosťami a znalosťami súdnej praxe v pracovnoprávnej oblasti.

Pochopenie vzájomných potrieb zamestnanca a oprávnených požiadaviek zamestnávateľa je základným predpokladom dosiahnutia úspechu v podnikaní. Sme pripravení pomôcť Vám nájsť rovnováhu v pracovnoprávnych vzťahoch.

Vypracujeme pre Vás pracovné a manažérske zmluvy, pracovnoprávne dokumenty a interné pracovnoprávne predpisy. Vyriešime prípadné pracovnoprávne spory medzi zamestnávateľmi a zamestnancami.

Poskytneme Vám odborné poradenstvo týkajúce sa kolektívnych pracovných vzťahov, zamestnávania cudzincov, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pri spracúvaní osobných údajov zamestnanca.

V prípade Vášho záujmu o bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.Služby
Právnici
Pro bono
Spoločensky zodpovedné podnikanie je od začiatku existencie našej advokátskej kancelárie našim kontinuálnym záväzkom správať sa pri poskytovaní právnych služieb eticky a prispievať k zlepšovaniu kvality života jednotlivca, rodiny, komunity, spoločnosti ako celku. [viac...]
Kontakt
Nitra • Piaristická 2
Bratislava • Bajkalská 9
Senica • Hollého 1315


JUDr. Ing. Branislav Pecho, PhD.
Advokát
Mobil: +421 903 693 003
E-mail: pecho@pechopartners.sk
E-mail: office@pechopartners.sk
[... viac informácií]