ADVOKÁTSKA   KANCELÁRIA       ~       LAW FIRM       ~       RECHTSANWALTSKANZLEI
P E C H O  &  P A R T N E R S
PRO BONO
Spoločensky zodpovedné podnikanie je od začiatku existencie našej advokátskej kancelárie našim kontinuálnym záväzkom správať sa pri poskytovaní právnych služieb eticky a prispievať k zlepšovaniu kvality života jednotlivca, rodiny, komunity, spoločnosti ako celku. Pri poskytovaní právnych služieb sa sústreďujeme na správne veci, ktoré sú relevantné v našej oblasti, a to počnúc kvalitou našich služieb, etickým prístupom vo všetkých aktivitách, angažovanosťou v komunitách až po zodpovedný prístup k životnému prostrediu. Spoločenská zodpovednosť sa stala cielene imanentnou súčasťou našich právnych služieb a do všetkých svojich aktivít preto integrujeme spoločenský záujem, ktorý presahuje zákonný rámec.

Naša advokátska kancelária sa aktívne zapája do aktivít PRO BONO, ktoré slúžia širším spoločenským potrebám a záujmom a je jedným zo spôsobov, ktorým prijímame svoj diel zodpovednosti za fungovanie spoločnosti. V rámci PRO BONO aktivít sa snažíme pomáhať neziskovým organizáciám, cirkevným inštitúciám, charitatívnym organizáciám, občianskym združeniam, nadáciám a nadačným fondom. Naša advokátska kancelária poskytuje bezplatnú právnu pomoc pre neziskovú organizáciu Centrum Slniečko, n.o. a jej klientov.

Zapojenie sa do PRO BONO aktivít súčasne osobne obohacuje právnikov našej advokátskej kancelárie a nepochybne nám pridáva na zmysluplnosti našej práce.Služby
Právnici
Kontakt
Nitra • Piaristická 2
Bratislava • Bajkalská 9
Senica • Hollého 1315

JUDr. Ing. Branislav Pecho, PhD.
Advokát
Mobil: +421 903 693 003
E-mail: pecho@pechopartners.sk
E-mail: office@pechopartners.sk
[... viac informácií]