ADVOKÁTSKA   KANCELÁRIA       ~       LAW FIRM       ~       RECHTSANWALTSKANZLEI
P E C H O  &  P A R T N E R S
Trestné právo
V oblasti trestného práva poskytujeme kvalifikovanú obhajobu v každom štádiu trestného konania, vypracujeme písomné podania, trestné oznámenia, sťažnosti, opravné prostriedky, žiadosti, vyjadrenia a návrhy podľa potrieb klienta.

Zastupujeme poškodených v trestnom konaní, uplatňujeme práva poškodených a náhradu škody, zastupujeme obete násilných trestných činov v konaní o odškodnení.

Poskytujeme právnu pomoc aj pre odsúdených v konaní o podmienečnom prepustení, zahľadení odsúdenia, osvedčení odsúdeného v skúšobnej dobe, pri žiadostiach o milosť, dovolaniach a návrhov na obnovu konania.

V prípade Vášho záujmu o bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.Služby
Právnici
Pro bono
Spoločensky zodpovedné podnikanie je od začiatku existencie našej advokátskej kancelárie našim kontinuálnym záväzkom správať sa pri poskytovaní právnych služieb eticky a prispievať k zlepšovaniu kvality života jednotlivca, rodiny, komunity, spoločnosti ako celku. [viac...]
Kontakt
Nitra • Piaristická 2
Bratislava • Bajkalská 9
Senica • Hollého 1315


JUDr. Ing. Branislav Pecho, PhD.
Advokát
Mobil: +421 903 693 003
E-mail: pecho@pechopartners.sk
E-mail: office@pechopartners.sk
[... viac informácií]