ADVOKÁTSKA   KANCELÁRIA       ~       LAW FIRM       ~       RECHTSANWALTSKANZLEI
P E C H O  &  P A R T N E R S
JUDr. Ladislav Mášik, LL.M.
Senior právnik advokátskej kancelárie. Je absolventom Bratislavskej vysokej školy práva (2009). Doktorské štúdium absolvoval na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave (2011) v odbore Trestné právo. Svoje vzdelanie doplnil prostredníctvom International education society Londýn a získal titul Master of Law (LL.M.).

Odborne sa zameriava najmä na oblasť trestného a obchodného práva a súdne spory.

V roku 2012 absolvoval akreditovaný vzdelávací program „Psychologické posudzovanie vierohodnosti a súčasné metódy kriminálnej, investigatívnej a právnej psychológie“ v Slovenskom inštitúte aplikovanej psychológie.

Vo svojom voľnom čase pracuje ako dobrovoľník v neziskovej organizácii Centrum Slniečko, ktorá pomáha týraným ženám, zneužívaným deťom a obetiam domáceho násilia a za svoju dobrovoľnícku činnosť už získal niekoľko ocenení.


Nitra • Piaristická 2, 949 01 Nitra
e-mail: masik@pechopartners.sk
Služby
Právnici
Pro bono
Spoločensky zodpovedné podnikanie je od začiatku existencie našej advokátskej kancelárie našim kontinuálnym záväzkom správať sa pri poskytovaní právnych služieb eticky a prispievať k zlepšovaniu kvality života jednotlivca, rodiny, komunity, spoločnosti ako celku. [viac...]
Kontakt
Nitra • Piaristická 2
Bratislava • Bajkalská 9
Senica • Hollého 1315


JUDr. Ing. Branislav Pecho, PhD.
Advokát
Mobil: +421 903 693 003
E-mail: pecho@pechopartners.sk
E-mail: office@pechopartners.sk
[... viac informácií]