ADVOKÁTSKA   KANCELÁRIA       ~       LAW FIRM       ~       RECHTSANWALTSKANZLEI
P E C H O  &  P A R T N E R S
Bankovníctvo a cenné papiere
Máme bohaté skúsenosti s poskytovaním služieb súvisiacich s oblasťou bankového a finančného práva.

Sme pripravení poskytnúť poradenstvo pri financovaní Vašich aktivít, vypracujeme a prerokujeme všetky zmluvy a dokumenty súvisiace s úvermi, zabezpečením úverov, factoringom alebo leasingom.

Poskytneme Vám poradenstvo ohľadom bankových transakcií, syndikátnych a standby úverov, projektovým financovaním, zmenkami, mezanínmi, akreditívmi a dohodami o financovaní akvizícií.

Pripravíme a zrealizujeme emisiu cenných papierov na slovenskom kapitálovom trhu, vrátane vypracovania potrebnej dokumentácie.

Zastúpime Vás pred príslušnými inštitúciami finančného a kapitálového trhu.

V prípade Vášho záujmu o bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.Služby
Právnici
Pro bono
Spoločensky zodpovedné podnikanie je od začiatku existencie našej advokátskej kancelárie našim kontinuálnym záväzkom správať sa pri poskytovaní právnych služieb eticky a prispievať k zlepšovaniu kvality života jednotlivca, rodiny, komunity, spoločnosti ako celku. [viac...]
Kontakt
Nitra • Piaristická 2
Bratislava • Bajkalská 9
Senica • Hollého 1315


JUDr. Ing. Branislav Pecho, PhD.
Advokát
Mobil: +421 903 693 003
E-mail: pecho@pechopartners.sk
E-mail: office@pechopartners.sk
[... viac informácií]