ADVOKÁTSKA   KANCELÁRIA       ~       LAW FIRM       ~       RECHTSANWALTSKANZLEI
P E C H O  &  P A R T N E R S
Duševné vlastníctvo a IT
Poskytujeme poradenstvo v súvislosti s ochranou a využívaním duševného vlastníctva, vrátane autorských práv, priemyselného vlastníctva, ochranných známok, patentov a licencií.

Sme pripravení vypracovať pre Vás zmluvy a licencie na software a poskytnúť Vám poradenstvo pri ochrane duševného vlastníctva, vrátane registrácie do osobitných registrov.

Zabezpečíme právny audit a analýzy k regulačným a licenčným aspektom, k pravidlám a predpisom platným v oblasti duševného vlastníctva, médií a reklamy.

V prípade Vášho záujmu o bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.Služby
Právnici
Pro bono
Spoločensky zodpovedné podnikanie je od začiatku existencie našej advokátskej kancelárie našim kontinuálnym záväzkom správať sa pri poskytovaní právnych služieb eticky a prispievať k zlepšovaniu kvality života jednotlivca, rodiny, komunity, spoločnosti ako celku. [viac...]
Kontakt
Nitra • Piaristická 2
Bratislava • Bajkalská 9
Senica • Hollého 1315


JUDr. Ing. Branislav Pecho, PhD.
Advokát
Mobil: +421 903 693 003
E-mail: pecho@pechopartners.sk
E-mail: office@pechopartners.sk
[... viac informácií]