ADVOKÁTSKA   KANCELÁRIA       ~       LAW FIRM       ~       RECHTSANWALTSKANZLEI
P E C H O  &  P A R T N E R S
Napíšte nám:
Meno:

E-mail:

Správa:KONTAKT
Nitra • Piaristická 2, 949 01 Nitra
Bratislava • Bajkalská 9, 831 04 Bratislava
Senica • Hollého 1315, 905 01 Senica

JUDr. Ing. Branislav Pecho, PhD.
Advokát
zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod číslom 4719
IČO: 42119316
DIČ: 1030831835
IČ DPH: SK 1030831835

Mobil: +421 903 693 003
Telefón: +421 37 6542 363
Fax: +421 37 6542 363

E-mail:
pecho@pechopartners.sk
office@pechopartners.sk
Služby
Právnici
Pro bono
Spoločensky zodpovedné podnikanie je od začiatku existencie našej advokátskej kancelárie našim kontinuálnym záväzkom správať sa pri poskytovaní právnych služieb eticky a prispievať k zlepšovaniu kvality života jednotlivca, rodiny, komunity, spoločnosti ako celku. [viac...]