ADVOKÁTSKA   KANCELÁRIA       ~       LAW FIRM       ~       RECHTSANWALTSKANZLEI
P E C H O  &  P A R T N E R S
Fúzie a akvizície
Máme skúsenosti s poskytovaním poradenstva pre predávajúcu aj kupujúcu stranu vo vzťahu k fúziám a akvizíciám pre zahraničných ako aj domácich klientov.

Sme pripravení poskytnúť Vám komplexné právne služby pokrývajúce due diligence, prípravu a realizáciu data room, právny audit a vypracujeme príslušnú transakčnú dokumentáciu.

Kladieme dôraz na komplexné zhodnotenie právneho, ekonomického, daňového a účtovného hľadiska a navrhneme Vám optimálnu štruktúru transakcie aj z pohľadu právnych predpisov SR a EÚ upravujúcich koncentráciu a dominantné postavenie so zreteľom na hospodársku súťaž.

V prípade Vášho záujmu o bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.Služby
Právnici
Pro bono
Spoločensky zodpovedné podnikanie je od začiatku existencie našej advokátskej kancelárie našim kontinuálnym záväzkom správať sa pri poskytovaní právnych služieb eticky a prispievať k zlepšovaniu kvality života jednotlivca, rodiny, komunity, spoločnosti ako celku. [viac...]
Kontakt
Nitra • Piaristická 2
Bratislava • Bajkalská 9
Senica • Hollého 1315


JUDr. Ing. Branislav Pecho, PhD.
Advokát
Mobil: +421 903 693 003
E-mail: pecho@pechopartners.sk
E-mail: office@pechopartners.sk
[... viac informácií]