ADVOKÁTSKA   KANCELÁRIA       ~       LAW FIRM       ~       RECHTSANWALTSKANZLEI
P E C H O  &  P A R T N E R S
JUDr. Ján Kaščák
Zakladajúci partner advokátskej kancelárie. Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (2000).

Zameriava sa na fúzie a akvizície, právne audity obchodných spoločností (due diligence), právo hospodárskej súťaže, nehnuteľnosti, stavebné právo, developerské projekty, právo duševného vlastníctva, obchodné právo a súdne spory.

Podieľal sa na realizácii viacerých stavebných developerských projektoch ako aj projektoch reštrukturalizácie viacerých spoločností. Ovláda jazyk anglický a ruský.

Profesná prax:
Ministerstvo zdravotníctva SR (2001-2003)
Slovenská sporiteľňa, a.s. (2003-2007)
Ekotechnika Plus, s.r.o. (2007-2008)


Nitra • Piaristická 2, 949 01 Nitra
e-mail: office@pechopartners.sk
Služby
Právnici
Pro bono
Spoločensky zodpovedné podnikanie je od začiatku existencie našej advokátskej kancelárie našim kontinuálnym záväzkom správať sa pri poskytovaní právnych služieb eticky a prispievať k zlepšovaniu kvality života jednotlivca, rodiny, komunity, spoločnosti ako celku. [viac...]
Kontakt
Nitra • Piaristická 2
Bratislava • Bajkalská 9
Senica • Hollého 1315


JUDr. Ing. Branislav Pecho, PhD.
Advokát
Mobil: +421 903 693 003
E-mail: pecho@pechopartners.sk
E-mail: office@pechopartners.sk
[... viac informácií]