ADVOKÁTSKA   KANCELÁRIA       ~       LAW FIRM       ~       RECHTSANWALTSKANZLEI
P E C H O  &  P A R T N E R S
Prečo s nami?
Prvoradým cieľom všetkých našich aktivít je spokojný klient. Sme pripravení v každom okamihu podporovať nášho klienta pri dosahovaní jeho cieľov, presadzovaní jeho aktivít, názorov a záujmov. Úspech nášho klienta je mierou nášho úspechu.

Pri navrhovaní právnych postupov zohľadňujeme potreby a špecifiká nášho klienta a osobitosti jeho konkrétneho prípadu. Sme vnímaví, v každom momente sa snažíme byť klientovi blízko a nastaviť vzájomnú spoluprácu jeho osobitným požiadavkám. Hľadáme nové, netradičné riešenia a neuspokojíme sa s rutinnými postupmi. Právo nás skutočne baví.

Pri poskytovaní právnych služieb sa striktne pridržiavame zásad riadneho výkonu advokácie podľa zákona o advokácii a interných predpisov Slovenskej advokátskej komory, ktorými sú najmä profesijná etika, čestnosť, lojalita, mlčanlivosť, efektívnosť a hospodárnosť zastupovania klienta.
Kde sme silní?
Súdne spory      Obchodné právo      Fúzie a akvizície      Trestné právo

Právnici našej advokátskej kancelárie sa odborne špecializujú na jednotlivé právne oblasti, najmä na súdne spory, obchodné právo, fúzie a akvizície obchodných spoločností a obhajobu v trestnom konaní so zameraním na daňové trestné právo a iné hospodárske a ekonomické trestné činy.
Právnici
JUDr. Ing. Branislav Pecho, PhD.      JUDr. Ján Kaščák      JUDr. Ladislav Mášik, LL.M.      Mgr. Marcel Suchý

Sme kvalifikovaní a špecializujeme sa na jednotlivé právne a ekonomické oblasti a preto disponujeme hlbokými znalosťami právneho a podnikateľského prostredia a bohatými skúsenosťami z obchodnej praxe.

Zúčastnili sme sa na riešení viacerých projektov, spolupracovali sme pri významných obchodných transakciách, aktívne sme sa podieľali na tvorbe legislatívy a naše skúsenosti a znalosti vieme využiť vo Váš prospech. [viac...]


Služby
Pro bono
Spoločensky zodpovedné podnikanie je od začiatku existencie našej advokátskej kancelárie našim kontinuálnym záväzkom správať sa pri poskytovaní právnych služieb eticky a prispievať k zlepšovaniu kvality života jednotlivca, rodiny, komunity, spoločnosti ako celku. [viac...]
Kontakt
Nitra • Piaristická 2
Bratislava • Bajkalská 9
Senica • Hollého 1315

JUDr. Ing. Branislav Pecho, PhD.
Advokát
Mobil: +421 903 693 003
E-mail: pecho@pechopartners.sk
E-mail: office@pechopartners.sk
[... viac informácií]